Skip to content

Bệnh mạch vành

Nguyên nhân gây bệnh mạch vành?

Nguyên nhân gây bệnh mạch vành?

Bệnh mạch vành là một bệnh ngày càng gia tăng tại Việt Nam, nguyên nhân gây bệnh mạch vành cũng được xác định bởi nhiều yếu tố gây xơ vữa hay tắc hẹp mạch vành. Để...
Không còn lo phải đặt thêm stent mạch vành

Không còn lo phải đặt thêm stent mạch vành

Stent mạch vành không phải đã đặt xong là chấm dứt được bệnh mạch vành như nhiều bệnh nhân thường nghĩ. Đây là sự nhầm lẫn vô cùng tai hại vì sự tắc nghẽn có thể...
Quảng cáo cuối bài tin