Giới thiệu

"Giới thiệu những con số tăng trưởng về can thiệp, phẫu thuật, điều trị nội khoa bệnh tim mạch… đều đạt được những đỉnh cao mà xưa nay chưa đạt được. Nhưng điều chúng tôi tự hào hơn cả chính là công tác thiện nguyện vì cộng đồng, là tình người, tính nhân văn vì con người. Những người thầy thuốc chúng tôi coi đó là kim chỉ nam cho y đức, cho đam mê, cho trái tim người bác sỹ"