Giới thiệu

Website này được xây dựng thể theo yêu cầu của đông đảo bệnh nhân tim mạch, nhất là những bệnh nhân lớn tuổi. Bác sĩ tim mạch hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ, góp ý chân thành của quý đồng nghiệp và độc giả.