Bác sĩ Tim Mạch

  • Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 4
  • Slide 6
  • Slide 5

Bệnh tim mạch

Nguyên nhân gây ra các loại bệnh tim mạch

Nguyên nhân gây ra các loại bệnh tim mạch

26.10.2015
Bệnh tim mạch có thể hiểu là cả các vấn đề tim hay mạch máu, thuật ngữ này thường được sử dụng có nghĩa là thiệt hại cho tim hay mạch máu của xơ...

Câu hỏi tim mạch