Bác sĩ Tim Mạch

  • Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 4
  • Slide 6
  • Slide 5

Bệnh tim mạch

Cách phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả

Cách phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả

28.10.2015
Mỗi năm bệnh tim mạch gây thiệt mạng cho hơn 17 triệu người trên thế giới. Tại Hoa Kỳ số tử vong cũng xấp xỉ con số 700.000 người. Tuy được coi như...

Câu hỏi tim mạch