Bác sĩ Tim Mạch

  • Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 4
  • Slide 6
  • Slide 5

Bệnh tim mạch

Tìm hiểu những thông tin cần thiết về bệnh huyết áp kẹt

Tìm hiểu những thông tin cần thiết về bệnh huyết áp kẹt

12.12.1017
Huyết áp là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là tăng huyết áp, nhưng lại rất ít người quan tâm tới huyết áp kẹt. Đây là bệnh nguy hiểm nếu...

Tin tức

Tư vấn sử dụng thuốc Adrenalin

Tư vấn sử dụng thuốc Adrenalin

03.02.2015
Adrenalin được dùng dưới dạng chlorhydrat là một dung dịch không màu hoặc hơi vàng, ra ngòai không khí hoăc ánh sáng thì bị oxy hóa trở thành màu hồng, không...

Câu hỏi tim mạch