Skip to content

Bệnh mạch vành

Nhận thức đúng về đặt stent mạch vành

Nhận thức đúng về đặt stent mạch vành

Đặt stent mạch vành là can thiệp tim mạch phổ biến, đã cứu sống được nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp... Giống như các phương pháp trị bệnh...
Các loại stent mạch vành bạn nên biết

Các loại stent mạch vành bạn nên biết

Đặt stent mạch vành là một phương pháp can thiệp ngoại khoa nhằm khơi thông lòng mạch vành bị hẹp tắc. Vậy, có những loại stent mạch vành nào? Mời bạn đọc cùng tìm...
Quảng cáo cuối bài tin