Skip to content

Định danh quần thể Dong riềng đỏ Việt Nam bằng mã vạch DNA

Bác Sĩ Tim Mạch 20.10.20162167 lượt xem
(Bác sĩ tim mạch) - Dong riềng đỏ được xếp vào họ Chuối hoa (danh pháp khoa học: Cannaceae) là một họ thực vật một lá mầm chỉ có một chi duy nhất là Canna. Cho đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra được khoảng 50 loài Dong riềng đỏ.

Về giá trị kinh tế, cho đến nay, cây Dong riềng đỏ ít được trồng rộng rãi do cây có giá trị kinh tế thấp. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã chỉ ra rằng Dong riềng đỏ có tác dụng rất tích cực đối với các bệnh về tim mạch.

Một cuộc khảo sát điều tra năm 2004 ở 16 tỉnh, 26 huyện của toàn Việt Bắc và Tây Bắc của Bác sĩ Hoàng Sầm khi làm điện tim cho hai khu vực khác tỉnh, mà ở đó người dân tộc thiểu số có dùng hoặc không dùng cây dong riềng đỏ để ăn. So sánh hơn 170 bản ghi điện tim của hai nhóm người cao tuổi; cho thấy vùng có sử dụng dong riềng đỏ làm thực phẩm tỷ lệ mắc bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ do mạch vành ít hơn dưới cả mong đợi. Từ đó cho thấy, cây dong riềng đỏ có tác dụng tích cực với bệnh tim mạch vành.

Hiện nay cây dong riềng đỏ đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam và công ước về sở hữu trí tuệ thế giới. Đây là cơ sở pháp lý để cây thuốc này được tiếp cận với những người Việt Nam không may mắc bệnh mạch vành tim và xa hơn nữa có thể vươn ra thế giới.

Từ đầu năm 2016, Viện Y học bản địa Việt Nam đã hợp tác với các Nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Sự Sống – Đại học Thái Nguyên, thực hiện nghiên cứu định danh chính xác ADN loài Dong riềng đỏ có tác dụng với bệnh tim mạch vành.

Một số kỹ thuật đã được áp dụng trong nghiên cứu:

Tách chiết DNA tổng số

Điện di DNA trong gel agarose

Khuếch đại gen (PCR)

Xác định trình tự các nucleotide

Hệ số tương đồng trình tự gene các mẫu dong riềng đỏ

Hệ số tương đồng trình tự gene các mẫu dong riềng đỏ

Một số kết quả ban đầu:

Đã tách chiết thành công DNA tổng số và khuếch đại 3 gene chỉ thị mã vạch DNA làm tiêu chuẩn phân loài 2 trong 3 genes chỉ thị được phát hiện có tính bảo thủ cao, có ý nghĩa trong việc xác định chi cây Dong riềng đỏ.

Phát hiện 01 gene chỉ thị có sự biến động lớn về hệ số tương quan di truyền giữa các mẫu Dong riềng ở Việt Nam và các mẫu Dong riềng ở khu vực địa lý khác trên Thế giới (trong ngân hàng dữ liệu BOLD)

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, Viện Y học bản địa Việt Nam tiếp tục nghiên cứu thêm các chỉ thị về hình thái hoa, lá, củ … của các loài Dong riềng để bổ sung cơ sở cho tiêu chuẩn giám định chính xác loài Dong riềng đỏ mới có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh tim mạch vành tại Việt Nam.

Bs. Nguyễn Thành Nhật

Nguồn: https://bacsitimmach.com.vn/

Đánh giá bài viết
1 bầu chọn /trung bình: 5
Quảng cáo cuối bài tin