Skip to content

Câu hỏi tim mạch

Tư vấn: Tìm hiểu về nguyên nhân suy tim

Tư vấn: Tìm hiểu về nguyên nhân suy tim

Suy tim được định nghĩa bởi chức năng bơm và đẩy máu của tim giảm, không đáp ứng đủ nhu cầu oxy và chất dinh dưỡng cho các cơ quan bộ phận khác trong cơ thể. Vậy...
Quảng cáo cuối bài tin